Artikel-ID : 00070248 / Laatst gewijzigd : 25-02-2014

Hoe schakel ik de stroom in/uit?

  Om de stroom in te schakelen

  Houd de knop OPTION/PWR/HOLD ingedrukt.

  Uitschakelen

  1. Zorg dat het toestel in de modus PAUSE staat.

  Opmerking: Als u tijdens het afspelen of tijdens FM-ontvangst de knop OPTION/PWR/HOLD ingedrukt houdt, wordt de functie HOLD ingeschakeld.

  2. Houd de knop OPTION/PWR/HOLD ingedrukt.

  3. [POWER OFF] wordt weergegeven. De speler gaat in stand-bymodus en het scherm wordt uitgeschakeld.