Artikel-ID : 00070877 / Laatst gewijzigd : 06-03-2014

Het scherm wordt zwart wanneer de tv in 'Auto 2' 3D modus tussen 3D en 2D schakelt.

    In 3D Auto 2 modus: Zelfs als het signaal geen informatie voor 3D inhoud bevat, analyseert uw tv het beeld op 3D informatie en schakelt hij automatisch tussen de modus 3D en 2D.  De overgang duurt enkele ogenblikken en het scherm is dan even zwart. 

    Dat is is normaal en duidt niet op een storing.