Artikel-ID : 00135844 / Laatst gewijzigd : 21-10-2020Afdrukken

Welke stand moet worden ingesteld op de camera wanneer de NFC-functie wordt gebruikt?

  Houd het mobiele apparaat tegen de camera wanneer de volgende opnamestanden zijn ingesteld.
  OPMERKING: De opnamestand die u kunt kiezen, verschilt afhankelijk van welke camera u gebruikt.

  • MOVIE: filmmodus
  • PHOTO: fotomodus
  • INTVL: fotomodus met intervalopnamen
  • LOOP: loopopnamemodus

  Indien de camera nog steeds geen verbinding kan maken, controleert u de volgende instellingen op het mobiele apparaat:

  • Controleer of de NFC-functie van de smartphone ingeschakeld en actief is.
  • Zorg dat de schermbeveiliging is uitgeschakeld.
  • Zorg dat de slaapstand is uitgeschakeld.