Artikel-ID : 00079370 / Laatst gewijzigd : 21-10-2020

Kan ik de tijd die nodig is voor de GPS-positiebepaling korter maken?

  GPS-hulpgegevens kunnen de tijd om locatie-informatie te verzamelen inkorten.

  Over GPS-hulpgegevens

  Wanneer je de camera aansluit op een computer waarop de PlayMemories Home-software is geïnstalleerd, worden de in je camera opgeslagen GPS-hulpgegevens automatisch vanuit de computer geüpdatet. Door GPS-hulpgegevens te updaten, kun je de tijd die nodig is voor de GPS-positiebepaling korter maken.

  Wanneer je je camera op de computer aansluit, zal de melding GPS assist data will be updated (GPS-hulpgegevens zullen worden bijgewerkt) rechts onderaan op het bureaublad verschijnen. De update begint automatisch. U kunt de details van de gegevens zien door op de melding te dubbelklikken.

  Je kunt de GPS-hulpgegevens ook updaten door op de knop GPS Support Tool (GPS-hulptool) te klikken die verschijnt wanneer je de camera op de computer aansluit.

  OPMERKING: Als je camera al een maand of langer niet meer is aangesloten op de computer, kan de tijd die nodig is voor de GPS-positiebepaling mogelijk niet worden ingekort, omdat de GPS-hulpgegevens niet zijn geüpdatet.

  Als de GPS-hulpgegevens al bijgewerkt zijn en het nog altijd lang duurt voor de GPS je locatie vindt, of als hij geen gegevens op de huidige locatie vindt, moet je het volgende controleren.

  Kijk of GPS-log is ingesteld op ON (Aan).

  De informatie over je locatie wordt niet verworven wanneer de GPS-ontvangststatus die op het scherm van de camera wordt weergegeven het pictogram Searching/Difficult (Zoeken/moeilijk) is.

  Je camera ontvangt een GPS-signaal en kan informatie over je locatie verwerven wanneer het pictogram Triangulating (Positiebepaling) wordt weergegeven.

  OPMERKING:

  • Zelfs wanneer de camera informatie van satellieten ontvangt, kan de GPS-positiebepaling lang duren of mislukken, afhankelijk van het tijdstip of de plaats.
  • Bedek de GPS-sensor niet met je vinger wanneer de GPS satellieten zoekt of de positie berekent. Dit vermindert de gevoeligheid van de GPS-sensor, zodat de positiebepaling kan mislukken.
  • Het is mogelijk dat je geen informatie over je locatie krijgt op plaatsen waar radiosignalen worden geblokkeerd of weerkaatst, zoals binnenshuis, in de schaduw van gebouwen of in de omgeving van hoogspanningslijnen. Voer de GPS-positiebepaling uit in een omgeving met een helder zicht op de hemel.