Artikel-ID : 00185858 / Laatst gewijzigd : 11-10-2017

Zelfs als de geheugenkaart, die bestanden zou moeten terugschrijven in PlayMemories Home, in de camera is geplaatst, verschijnt deze niet als miniatuur in het weergavescherm.

    Stel Media Settings (Media-instellingen) in op de geheugenkaart en stel Recording format (Opname-indeling) zo in dat de indeling overeenkomt met de configuratie van het bestand dat is teruggeschreven. Als in het weergavescherm nog steeds geen miniatuur verschijnt, moet u het beeldendatabasebestand op de camera repareren.

    Ga naar het menu en voer Repair Img. DB F. (Beeldendatabasebestand herstellen) uit.