Artikel-ID : 00077428 / Laatst gewijzigd : 21-10-2020

(--------------) of MEDIA, enz. wordt weergegeven op het lcd-scherm.

  Als de aansluitingen van de geheugenkaart vuil zijn, kan er een slecht contact zijn en wordt de geheugenkaart mogelijk niet juist herkend. Maak de aansluitingen van de geheugenkaart schoon met een droge doek of een wattenstaafje en plaats ze opnieuw.

  Als RCVER (Herstel) wordt weergegeven, wordt het beheerbestand van de geheugenkaart hersteld.


  WAARSCHUWING: Er kunnen gegevens verloren gaan. Plaats of verwijder geen geheugenkaart als deze fout wordt weergegeven, en wacht totdat de weergave verdwijnt.

  OPMERKING: Raak de aansluitingen niet aan met je handen of metalen voorwerpen.

  De microSD-geheugenkaart wordt mogelijk niet herkend als ze in de verkeerde richting of in een schuine hoek is geplaatst.
  Wanneer het lcd-paneel van de camera naar beneden is gericht, open je het klepje van het batterijvak om de microSD-geheugenkaart recht in de sleuf te plaatsen, met de bedrukte kant naar boven, tot ze vastklikt.

  Afbeelding
  • [A] Plaats een microSD-geheugenkaart altijd met de bedrukte kant naar boven.
  • [B] Plaats Memory Stick Micro (M2) media altijd met de aansluitingen naar boven gericht.

  OPMERKING: Je kunt de kaart recht plaatsen en in het midden drukken.

  BELANGRIJK: Als de geheugenkaart in een schuine hoek is geplaatst, kan de kaart vastzitten en niet worden uitgeworpen.

  Er wordt een foutmelding over de geheugenkaart weergegeven als het video-opnameformaat XAVC S is en er een andere geheugenkaart wordt geplaatst dan aanbevolen. Gebruik een geschikte geheugenkaart.

  OPMERKING: Het beschikbare video-opnameformaat en de aanbevolen geheugenkaart verschillen per model. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die is meegeleverd met de camera voor meer informatie over het video-opnameformaat en de aanbevolen geheugenkaart.

  De geheugenkaart kan ook defect zijn. Als je een andere geheugenkaart hebt, kun je die proberen.