Artikel-ID : 00077708 / Laatst gewijzigd : 17-10-2017

Wat is LED Motion Mode (Led-bewegingsmodus) en hoe kan ik hem in- of uitschakelen?

    De instelling LED Motion Mode verbetert de scherpte van bewegingen door de achtergrondverlichting te doen knipperen.

    Om de functie in of uit te schakelen, druk je op de afstandsbediening op de knop Home, selecteer je Settings -> Display -> Picture -> Advanced Settings -> LED Motion mode -> (Instellingen → Weergave → Beeld → Geavanceerde instellingen → Led-bewegingsmodus) en kies je On (Aan) of Off (Uit).