Artikel-ID : 00075821 / Laatst gewijzigd : 30-06-2017Afdrukken

Waarom lekt het licht van de statusled naar het televisiescherm?

  De grafische animatie op het scherm   van de ledverlichting kan de oorzaak zijn.

  De grafische animatie wordt weergegeven wanneer een van de volgende toepassingen wordt gestart:

  • Timer(*), Oranje led/grafische animatie
  • REC, Rode led/grafische animatie
  • One-touch mirroring, Blauwe led/grafische animatie

  Als u de grafische animatie niet wilt weergeven, kunt u de functie uitschakelen in het gebruikersmenu.
  Druk op de afstandsbediening op de knop Home en selecteer  Settings (Instellingen) → System Settings (Systeeminstellingen) → General Set-up (Algemene instelling) → Illumination LED (Ledverlichting) → stel in op Off (Uit)

  Opmerking(*): Timer omvat de volgende functies: Sleep Timer/On Timer/Reminder/REC Timer/Picture Frame (Slaaptimer/Timer aan/Herinnering/REC Timer/Fotolijst)