Artikel-ID : 00077133 / Laatst gewijzigd : 14-04-2014

Het histogram in de Live View-stand verandert niet hoewel de belichtingscorrectie is gebruikt

    Wanneer je de [Live View Display] instelt op [Settings Effect OFF] zal het weergegeven Live-beeld de belichting of andere opname-instellingen niet weergeven. Het histogram, dat op dit Live View-beeld gebaseerd is, kan niet worden gebruikt voor de beoordeling van de instelling van de belichtingscorrectie.

    Stel het [Setting Effect] van de [Live View Display] in op ON (Aan) om het histogram te gebruiken voor de beoordeling van de belichtingsinstelling.