Artikel-ID : 00077441 / Laatst gewijzigd : 06-05-2014

Wat is Fast Zapping en hoe schakel ik het in?

    Je kunt met de knop CH +/- gemakkelijk een programma in de programmalijst (of de lijst met Favorieten) vinden en erop afstemmen.

    Je hebt twee mogelijkheden om de functie  Fast Zapping in te schakelen:


    • Druk op de afstandsbediening op de knop Options (Opties) terwijl je tv kijkt en selecteer vervolgens Fast Zapping → On (Aan)
    • Druk op de afstandsbediening op de knop Home en selecteer → Settings → System Settings → Fast Zapping → On (Instellingen → Systeeminstellingen → Fast Zapping → Aan).