Artikel-ID : 00079879 / Laatst gewijzigd : 06-05-2014

Kan geen nieuwe Screen Mirroring-verbinding uitvoeren wanneer een ander Screen Mirroring-apparaat is aangesloten op de tv.

  Sommige Screen Mirroring-apparaten blokkeren de verbinding met nieuwe apparaten.

  Om dit op te lossen, verbreek je de verbinding van het eersteScreen Mirroring-apparaat door te drukken op de toets Return op de afstandsbediening terwijl je Screen Mirroring sluit en  antwoord je YES (Ja) op de vraag "Are you sure you want to close Screen Mirroring" (Ben je zeker dat je Screen Mirroring wilt sluiten?).

  Maak dan verbinding met een nieuw apparaat door de functieScreen Mirroring te selecteren.

  1. Druk op de afstandsbediening op de toets Input.
  2. Selecteer Screen Mirroring.
  3. Laat het apparaat de naam van je BRAVIA zoeken en selecteer je BRAVIA om de verbinding tot stand te brengen.
  4. Accepteer de registratie van je tv als dat wordt gevraagd. 
  5. Wanneer het apparaat is aangesloten op de tv, wordt het op het apparaat weergegeven scherm ook weergegeven op de tv.


  Opmerking: De videokwaliteit kan minder goed zijn als gevolg van omgevingsstoringen.