Artikel-ID : 00079923 / Laatst gewijzigd : 06-05-2014

De verlichtingsled knippert wanneer ik een 3D-bril opzet.

    Je kunt het knipperen stoppen door de instelling van de verlichtingsled op de tv te veranderen naar Simple Response (Eenvoudige reactie) of Off (Uit).

    1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de toets Options (Opties).
    2. Selecteer Illumination LED (Ledverlichting).
    3. Selecteer Simple Response (Eenvoudige reactie) of Off (Uit).