Artikel-ID : 00080303 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Het BRAVIA Sync-promotiescherm wordt getoond nadat je op de knop Sync Menu drukt.

    Het BRAVIA Sync-promotiescherm wordt getoond in de volgende gevallen:

    • De modus BRAVIA Sync Control is ingesteld op Off (Uit).
    • Er is geen aangesloten apparaat dat Consumer Electronics Control (CEC) of Mobile High-Definition Link (MHL) ondersteunt via een HDMI-kabel.

    Dat is normaal. Om dit te voorkomen, sluit je een product aan met HDMI CEC of MHL en schakel je BRAVIA Sync Control in op On (Aan).

    Promotiescherm Bravia sync