Artikel-ID : 00080784 / Laatst gewijzigd : 06-05-2014

Ik kan de tv niet inschakelen wanneer ik de TV SideView-toepassing gebruik, zelfs als Remote Start is ingesteld op On (Aan).

  Dat kan gebeuren als niet voldaan is aan sommige factoren die vereist zijn voor de goede werking van de TV SideView-toepassing. Controleer de volgende mogelijke oorzaken en oplossingen .

  • Voorwerpen die elektromagnetische stralingsgolven uitzenden (zoals een magnetron of draadloze telefoon) staan te dicht bij de tv of het toegangspunt. Plaats deze voorwerpen verder van de tv of het toegangspunt of schakel ze uit.
  • Zorg dat de smartphone en tv nog steeds verbonden zijn met hetzelfde netwerk.
  • Als de draadloze LAN-router (toegangspunt) is uitgeschakeld of gereset, of als de draadloze kanalen veranderd zijn terwijl de tv in stand-bymodus staat, zal de toepassing TV SideView niet werken.
  • De toepassing TV SideView werkt mogelijk niet met de volgende types draadloze LAN-routers:
   • Speciale draadloze LAN-routers voor bedrijven, die regelmatig opnieuw verbinding moeten maken.
   • Draadloze LAN-routers met meerdere SSID's.
  • Als de draadloze LAN-router is ingesteld op de Eco mode of andere soortgelijke instellingen die de router automatisch uitschakelen, schakel je deze functie uit. Raadpleeg de handleiding van je draadloze LAN-router voor gedetailleerde informatie.