Artikel-ID : 00158972 / Laatst gewijzigd : 29-08-2018

De draadloze LAN-instellingen instellen met de SongPal-app op uw smartphone

  Volg deze stappen om de WiFi-instellingen via de Music Center-app (SongPal) in te stellen.

  1. Verbind het mobiele apparaat met het audioapparaat via een Bluetooth-verbinding. Een Bluetooth-verbinding is vereist om verbinding te maken via Wi-Fi.
  2. Verbind uw audioapparaat met een Wi-Fi-netwerk via Music Center-app (SongPal).
   1. Tik op het pictogram van de Music Center-app (SongPal) SongPal_app_icon op uw mobiele apparaat.
   2. Selecteer het audioapparaat op het scherm Speaker & Group (Luidspreker en groep).
   3. Tik op Instellingen op het scherm met audio-informatie.
   4. Selecteer Network Settings (Netwerkinstellingen).
    Network (Netwerk)
   5. Volg de instructies op het scherm nadat een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, en verbind uw audioapparaat met een Wi-Fi-netwerk.

  OPMERKING: Wanneer het audioapparaat is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, beëindigt Music Center (SongPal) de Bluetooth-verbinding en verschijnt het scherm Music Source (Muziekbron).
  Network (Netwerk)

  Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over verbindingen maken met uw audioapparaat. 
  Helppagina voor Music Center:
  http://vssupport.sony.net/nl/help/basic02.html