Artikel-ID : 00084141 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Waarom krijg ik pop-upberichten over een systeemupdate wanneer ik bepaalde apps probeer te openen?

    Je kunt een pop-upbericht zoals hieronder zien wanneer je bepaalde apps probeert te openen.

    Software-updatebericht

    Dat komt omdat sommige apps een specifieke of een nieuwere softwareversie nodig hebben om optimaal te werken.

    Om software via het internet te updaten: Druk op de afstandsbediening op de toets Home en selecteer  Help > Customer Support > Software Update (Help > Klantenondersteuning > Software-update) of houd de software van je tv geüpdatet met de functie voor automatische software-updates .