Artikel-ID : 00084338 / Laatst gewijzigd : 10-06-2014

Waarom wordt een MHL-telefoon die ik met de tv verbind niet automatisch gedetecteerd?

    Schakel in de Bravia Sync-instellingen van de tv Auto input change (MHL) (Automatische aanpassing invoer (MHL)) in. Doe dat als volgt.

    1. Druk op de afstandsbediening op de toets HOME.

    Opmerking: Als je het menu HOME niet op het televisiescherm krijgt, druk je op de afstandsbediening op SYNC MENU en selecteer je TV Control en daarna Home (Menu).

    2. Selecteer Settings > System Settings > Set-up > BRAVIA Sync Settings (Instellingen > Systeeminstellingen > Synchronisatie-instellingen BRAVIA) > schakel de functie Auto input change (MHL) (Automatische aanpassing invoer (MHL)) in.