Artikel-ID : 00087776 / Laatst gewijzigd : 02-07-2014

Waarom is er aan weerszijden van het tv-beeld een verticale streep wanneer ik 3D inhoud bekijk?

    Auto in 3D Depth Adjustment (Afstelling 3D diepte) zal de 3D diepte automatisch regelen om het kijken in 3D comfortabel te maken.
    De optie Auto voegt echter verticale strepen aan de randen van het scherm toe.

    Om deze strepen te vermijden, wijzig je 3D Depth Adjustment (3D diepteafstelling) manueel in een andere optie, bijvoorbeeld -2, -1, 0, +1, +2 door op de afstandsbediening op Home te drukken en Settings > Display > 3D Settings > 3D Adjustments > 3D Depth Adjustment (Instellingen > Weergave > 3D instellingen > 3D diepteafstelling) te selecteren.