Artikel-ID : 00089772 / Laatst gewijzigd : 23-07-2014

Ik kan in MHL-modus mijn smartphone niet bedienen met de afstandsbediening van de tv

  Sommige toestellen met MHL-capaciteiten kunnen in MHL-modus met de afstandsbediening van de tv worden bediend. Om deze functie te gebruiken, schakel je BRAVIA Sync Control als volgt in:

  1. Druk op de afstandsbediening op de toets HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Set-up.
  4. Selecteer BRAVIA Sync Setting (Synchronisatie-instelling BRAVIA).
  5. Selecteer BRAVIA Sync Control.
  6. SelectOn.

  OPMERKING: Meer informatie over de MHL-technologie bezoek je de website van het MHL-consortium.