Artikel-ID : 00155800 / Laatst gewijzigd : 05-10-2021

Sommige bestanden worden niet in de inhoudlijst weergegeven wanneer er een mobiel apparaat is aangesloten

    Het laden van mediabestanden op een USB-apparaat kan langer duren bij gebruik van MTP (Media Transfer Protocol).

    Het is ook mogelijk dat het USB-apparaat grote bestanden of bestanden met een complexe structuur bevat. Wacht totdat de bestanden geladen zijn. Als er geen bestanden worden geladen, sluit het apparaat dan opnieuw aan.