Artikel-ID : 00092105 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

Geen geluid of laag geluid van de tv via de draadloze subwoofer.

  BELANGRIJK: Deze oplossing geldt alleen als je de SWF-BR100 draadloze subwoofer en een compatibele Sony® TV gebruikt.

  Elk van deze stappen is een mogelijke oplossing. Controleer of er nog altijd geen geluid uit de subwoofer komt voor je verder gaat met de volgende stap.

  OPMERKING: Controleer eerst of de tv de laatste systeemsoftware-update heeft. De update kan rechtstreeks via het internet of handmatig worden uitgevoerd, als je tv geen verbinding met het internet heeft.

  1. Zorg dat de audiokabel tussen de draadloze ontvanger en de tv goed en stevig is aangesloten.
   Aansluiting van de audiokabel
  2. Zorg dat de instelling voor de geluidsweergave op de tv is ingesteld op Subwoofer.
   1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de toets HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Sound (Geluid).
   4. Selecteer Headphone/Audio Out.
   5. Selecteer Subwoofer.
  3. Controleer of het volume van de tv niet is uitgeschakeld en dat het op een hoorbaar niveau ingesteld is.
  4. Pas het Subwoofer Level (Subwooferniveau) of de Cut Off Frequency (Grensfrequentie) aan.
   1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de toets HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Sound (Geluid).
   4. Selecteer Wireless Subwoofer (Draadloze subwoofer).
   5. Selecteer Subwoofer level (Subwooferniveau) of Cut Off Frequency (Grensfrequentie) en pas de instelling naar wens aan.
  5. Verander de instelling van de Sound Booster in ON (Aan).
   1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de toets HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Sound (Geluid).
   4. Selecteer Sound Booster.
   5. SelecteerOn (Aan).
  6. Controleer de status van het aan/uit-lampje op de subwoofer.
   Aan/uit-lampje
    
   • Als het lampje uit is:
    1. Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
    2. Schakel de subwoofer in door op de aan/uit-knop van de subwoofer te drukken.
   • Als het lampje rood brandt:
    1. Zet de subwoofer dichter bij de tv.
    2. Controleer of de subwoofer niet in een metalen kast staat of dicht bij een voorwerp dat storing kan veroorzaken.
    3. Zorg ervoor dat de draadloze ontvanger correct is geplaatst.
    4. Zorg ervoor dat de draadloze subwoofer is ingeschakeld op het menu van de tv.
   • Als het lampje groen of oranje knippert of langzaam rood wordt :
    1. Voer de Secure Link-instelling uit.
     OPMERKING: De volgende stappen moeten binnen een tijdspanne van twee minuten worden uitgevoerd.
     1. Druk op de knop SECURE van de draadloze ontvanger. Het led-lampje zal oranje knipperen.
      Secure-knop
     2. Druk op de knop SECURE op de achterkant van de ontvanger. De led zal oranje knipperen.
     3. Beide led's zullen oranje kleuren en een lage toon zal weerklinken om te bevestigen dat de beveiligde koppeling is gemaakt.
    2. Als je nog altijd geen geluid hoort, plaats je de subwoofer dichter bij de tv tot het lampje groen of oranje kleurt.
   • Als het lampje rood knippert:
    1. Schakel de subwoofer uit en controleer of de ventilatie-openingen niet worden geblokkeerd.
     ventilatie-openingen
    2. Het rode knipperende lampje kan erop wijzen dat het volume te luid staat. Zet het volume van de tv lager.