Artikel-ID : 00095018 / Laatst gewijzigd : 23-09-2014Afdrukken

Je ziet de melding “Increasing your TV volume further may affect the quality of your Skype call” (Het verder verhogen van je tv-volume kan de kwaliteit van je Skype-oproep beïnvloeden).

    Als het volume van de tv te luid is, lekt het geluid van de luidsprekers van je tv naar de andere partij en kan dat de kwaliteit van het communicatiegeluid beïnvloeden.
    Daarom raden we aan het volume te verlagen als je deze melding ziet.