Artikel-ID : 00096450 / Laatst gewijzigd : 24-10-2014

Hoe weet je welke 3D-brillen bedoeld zijn voor speler 1 en speler 2 wanneer je SimulView gebruikt?

  Je kunt de brillen voor de spelers als volgt identificeren:

  Passieve SimulView-bril TDG-SV5P

  • Speler 1 of Speler 2 staat gedrukt op de bril zelf, aan de achterkant van de bril.

  Actieve 3D-bril TDG-BT400A en TDG-BT500A

  • Een visuele gele indicator knippert als volgt op de 3D-bril in SimulView-modus 
   • Speler 1: Eenmaal om de 2 seconden.
   • Speler 2: Tweemaal om de 2 seconden.