Artikel-ID : 00096580 / Laatst gewijzigd : 04-07-2017

Hoe verander ik de volgorde van de apps in "My Apps" in de Opera TV Store?

    Het is niet mogelijk om de volgorde van de apps in "My Apps" in de Opera TV Store te veranderen. Er is geen functie die je in staat stelt de volgorde van de geïnstalleerde apps te veranderen.