Artikel-ID : 00129803 / Laatst gewijzigd : 28-09-2015Afdrukken

Kunnen de koppelingsgegevens voor één apparaat worden verwijderd nadat het apparaat gekoppeld is geweest?

    Koppelingsgegevens voor afzonderlijke apparaten kunnen niet worden verwijderd. Reset de gekoppelde apparaten om koppelingsgegevens te verwijderen.

    OPMERKING: Alle instellingen worden verwijderd wanneer het apparaat wordt gereset.

    Voor instructies om het apparaat te resetten, raadpleegt u de handleiding van het apparaat.