Artikel-ID : 00102207 / Laatst gewijzigd : 10-12-2014Afdrukken

Waarom komt er geen geluid uit de luidsprekers van het bovenste paneel (Supertweeters)?

  Het interval tussen elke keer dat de multifunctionele knop wordt ingedrukt, is mogelijk te lang.

  Door snel op de multifunctionele knop te drukken, binnen een interval van circa 0,4 seconden, wordt de handeling die u probeert uit te voeren, herkend als een continue functie.


  Bedieningsinstructies

  Afbeelding
   [1] multifunctionele knop

  Afspelen/pauze: Druk zachtjes op de multifunctionele knop.
  Volgend nummer: Druk 2 keer achter elkaar op de multifunctionele knop.
  Vorig nummer: Druk 3 keer achter elkaar op de multifunctionele knop.
  Hoger volume: Druk 2 keer achter elkaar op de multifunctionele knop en houd de knop bij de tweede keer ingedrukt.
  Lager volume: Druk 3 keer achter elkaar op de multifunctionele knop en houd de knop bij de derde keer ingedrukt.