Artikel-ID : 00104734 / Laatst gewijzigd : 22-01-2015

Hoewel ik Bluetooth-audio gebruik, wordt de visualisatie niet geopend. Hoe komt dat?

    Wanneer uw mobiele telefoon een blanco muzieknummer verstuurt, werkt de visualisatie doorgaans niet. Dit is normaal.