Artikel-ID : 00105114 / Laatst gewijzigd : 03-10-2017

Waarom ondervind ik problemen bij het bekijken van USB-video's en foto's via video OUT?

    In het algemeen verschijnen video en afbeeldingen ofwel in AUX -video-indeling of door schijven te gebruiken zoals DVD's/VCD's.