Artikel-ID : 00105160 / Laatst gewijzigd : 03-10-2017

Waarom stop de USB-videoweergave wanneer ik op de knop Home druk?

    USB-videoweergave wordt automatisch onderbroken wanneer het menu Home (Start) wordt geopend of wanneer het navigatiescherm wordt weergegeven.