Artikel-ID : 00154635 / Laatst gewijzigd : 28-11-2019Afdrukken

De functie Quick-BrowZer reageert langzaam.

    Als de map teveel bestanden en submappen bevat, is het mogelijk dat de functie Quick-BrowZer™ langzaam reageert.

    U kunt de prestaties verbeteren door het aantal bestanden en submappen te verminderen.