Artikel-ID : 00111905 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Hoe gebruik ik de functie Wi-Fi Direct op deze tv?

De functie Wi-Fi Direct gebruiken op deze tv.

  Met de modus Wi-Fi Direct kan de tv rechtstreeks worden verbonden met een Wi-Fi Direct-/Wi-Fi-compatibel apparaat (bijvoorbeeld een smartphone, pc) dat ook de functie “DLNA Push controller” (DLNA-drukbediening) ondersteunt. Inhoud zoals foto's/muziek/video's kan op de tv worden afgespeeld. Voor deze functie is geen draadloze router (of toegangspunt) nodig.

  Opmerking: Voor sommige tv-modellen is een USB-adapter voor draadloos LAN nodig om deze functie te kunnen gebruiken.

  Om de tv met andere apparaten te verbinden via DLNA, controleert u het volgende:

  1. Druk op uw afstandsbediening op de knop HOME om het tv-menu te openen. Selecteer vervolgens Applications (Toepassingen) onderaan.
    
  2. Selecteer Wi-Fi Direct Mode (Modus Wi-Fi Direct) door op uw afstandsbediening op de knop  te drukken.
     
  3. Bedien het Wi-Fi Direct-/Wi-Fi-compatibele apparaat om verbinding te maken met de tv.
   Om uw computer met uw tv te verbinden via Wi-Fi Direct, raadpleegt u het volgende:
   Hoe kan ik een tv en computer verbinden via Wi-Fi Direct (WPS PBC) (WPS-coderingssleutel)?
   Hoe kan ik een tv en computer verbinden via Wi-Fi Direct (WPA KEY) (WPA-coderingssleutel)?  
  4. Verzend de inhoud vanaf het Wi-Fi Direct-/Wi-Fi-compatibele apparaat naar de tv.
   Voor andere apparaten raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
    

  Als de verbinding niet tot stand wordt gebracht

  • Wanneer het stand-byscherm voor de modus Wi-Fi Direct wordt weergegeven, drukt u op uw afstandsbediening op de knop OPTIONS. Selecteer vervolgens Manual (Handmatig).
  • Selecteer WPS (Push button) (WPS (Drukknop)) als het apparaat WPS ondersteunt. Selecteer anders Other Methods (Andere methoden) en volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.
    

  Een ander apparaat verbinden
  Volg de bovenstaande stappen om apparaten aan te sluiten. Er kunnen maximaal 20 apparaten worden geregistreerd en er kunnen maximaal 5 netwerkapparaten tegelijkertijd worden aangesloten. Als u een ander apparaat wilt verbinden wanneer er al verbinding is met 5 apparaten, verbreekt u de verbinding met een apparaat dat u niet nodig hebt. Maak vervolgens verbinding met het andere apparaat.
   

  De naam van de tv wijzigen die op het verbonden apparaat wordt getoond
  Wanneer het stand-byscherm voor de modus Wi-Fi Direct wordt weergegeven, drukt u op uw afstandsbediening op de knop OPTIONS. Selecteer vervolgens Edit Renderer Name (Naam van weergaveapparaat bewerken).
   

  Een lijst weergeven met aangesloten apparaten/registratie van apparaten opheffen

  • Wanneer het stand-byscherm voor de modus Wi-Fi Direct wordt weergegeven, drukt u op uw afstandsbediening op de knop OPTIONS. Selecteer vervolgens Show Device List/Delete (Apparaatlijst tonen/Verwijderen).
  • Om de registratie van een apparaat om te heffen, selecteert u het apparaat in de lijst om te het verwijderen. Druk vervolgens op de knop  en selecteer Yes (Ja) in het bevestigingsscherm.
  • Om de registratie van alle apparaten om te heffen, drukt u in de lijst op de knop OPTIONS (Opties). Selecteer Delete All (Alles verwijderen) en vervolgens Yes (Ja) in het bevestigingsscherm.
    

  Het dialoogvenster weergeven wanneer u een apparaat met de tv probeert te verbinden

  • Door deze functie te activeren kunt u voorkomen dat per ongeluk verbinding wordt gemaakt met een onbedoeld apparaat.
  • Wanneer het stand-byscherm voor de modus Wi-Fi Direct wordt weergegeven, drukt u op de knop OPTIONS. Selecteer vervolgens Registration Notification (Registratiemelding).
  • Houd er rekening mee dat wanneer u een registratieverzoek van een apparaat weigert, u geen verbinding met het apparaat kunt maken totdat u het uit de apparatenlijst verwijdert.
  • Om verbinding te maken met het geweigerde apparaat, drukt u op de knop OPTIONS. Selecteer Show Device List/Delete (Apparaatlijst tonen/Verwijderen) en verwijder vervolgens het geweigerde apparaat. Maak vervolgens opnieuw verbinding met het apparaat.
    

  De verbindingsstappen vanaf de tweede keer overslaan

  • Zodra het apparaat is geregistreerd aan de hand van de volgende instellingen, kunt u de inhoud onmiddellijk afspelen op de tv nadat u inhoud vanaf het apparaat verzendt, behalve wanneer op de tv het scherm voor de modus Wi-Fi Direct is geopend.
  • Druk op uw afstandsbediening op de knop HOME. Selecteer vervolgens  Settings (Instellingen) →  Network (Netwerk) → Standby for Wi-Fi Direct (Stand-by voor Wi-Fi Direct) → On (Aan).
  • Als u de tv met uw draadloze router (of toegangspunt) verbindt op 5 GHz via de USB-adapter voor draadloos LAN, stelt u Standby for Wi-Fi Direct (Stand-by voor Wi-Fi Direct) in op Off (Uit).
    

  Opmerkingen:
  Als de tv met een draadloze router (of toegangspunt) wordt verbonden op 5 GHz via de USB-adapter voor draadloos LAN,

  • wordt de 5 GHz-verbinding uitgeschakeld tijdens de modus Wi-Fi Direct en kunnen functies zoals Media Remote, TrackID™ enzovoort niet worden gebruikt. De verbinding wordt hersteld wanneer u de modus Wi-Fi Direct afsluit.
  • Verbonden apparaten moeten voldoen aan het volgende:
   - Wi-Fi Direct-compatible apparaten: 2,4 GHz-verbinding (5 GHz wordt niet ondersteund).
   - Apparaten die Wi-Fi Direct niet ondersteunen: IEEE802.11n/g, 2,4 GHz-verbinding (5 GHz wordt niet ondersteund).