Artikel-ID : 00155467 / Laatst gewijzigd : 17-02-2022

Toepassingen downloaden en installeren via PlayMemories Camera Apps

  BELANGRIJK: Sommige toepassingen zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw land/regio en de camera die u gebruikt.

  In dit antwoord wordt uitgelegd hoe u met een computer toepassingen installeert op uw camera. In het kort verloopt de hele procedure als volgt.

  Stap 1: Selecteer de toepassing op de website van PlayMemories Camera Apps
  Stap 2: Installeer de tool voor het downloaden van toepassingen op de computer
  Stap 3: Installeer de toepassing op de camera

  OPMERKING:

  • Raadpleeg onderstaande ondersteuningspagina voor meer informatie over de geteste omgeving van de PlayMemories Camera Apps. Klik in de lijst Application/Camera (Toepassing/Camera) onder aan de ondersteuningspagina op Tested Environments (Geteste omgevingen).
   PlayMemories Camera Apps
  • Als u de apps in een niet-geteste omgeving gebruikt, is het mogelijk dat ze niet correct werken.
  • Er zijn zowel gratis als betaalde toepassingen. Als u een betaalde app aanschaft, vindt betaling plaats via de 'Wallet' (Portemonnee) die is gekoppeld aan uw Sony Entertainment Network-account.
  • De procedures voor gratis en betaalde toepassingen verschillen gedeeltelijk. In de volgende richtlijnen volgt u de specifieke richtlijnen wanneer expliciet 'in het geval van betaalde toepassingen' of 'in het geval van gratis toepassingen' wordt vermeld.

  Stap 1: Selecteer de toepassing op de website van PlayMemories Camera Apps

  1. Open de website van PlayMemories Camera Apps en selecteer uw land/regio en taal.
   PlayMemories Camera Apps

   1. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op Country & Language (Land en taal).

    Afbeelding

   2. Selecteer uw land/regio en taal.
    OPMERKING: PlayMemories Camera Apps kunnen niet worden gedownload en geïnstalleerd vanuit landen en regio's die niet op de pagina worden vermeld.

    Afbeelding


  2. Selecteer de camera die u gebruikt.

   1. Klik op ALL Alle applicaties Afbeelding bij SELECT (Selecteren) om het model van de camera's weer te geven.

    Afbeelding

   2. OPMERKING: Selecteer uw camera. De toepassingen die kunnen worden gedownload naar uw camera worden weergegeven.

    • Welke toepassingen beschikbaar zijn, varieert al naargelang de camera die u gebruikt.
    • Als u klikt op Simple 4-Step Installation Guide (Eenvoudige installatiegids in 4 stappen), kunt u de gids volgen om handelingen uit te voeren, zoals een account aanmaken, instellingen voor de downloadtool wijzigen en toepassingen installeren.


  3. Klik op de toepassing die u wilt downloaden.
   De pagina met informatie over de toepassing wordt geopend.

   Afbeelding

  4. Klik op Install (Installeren) (als de toepassing gratis is) of Proceed to Purchase (Ga door om te kopen) (als voor de toepassing betaald moet worden) op de pagina met informatie over de toepassing.

   OPMERKING:

   • Controleer of de camera die u gebruikt, wordt weergegeven onder Compatible Cameras (Compatibele camera's).
   • In onderstaande illustratie ziet u het scherm voor een betaalde toepassing.

    Afbeelding

    [A]: Lijst van compatibele camera's
    [B]: Proceed to Purchase (Ga door om te kopen) (In het geval van een gratis toepassing,  Install  Afbeelding 
    )

  5. Voer de aanmeldings-id en het wachtwoord in van uw Sony Entertainment Network-account en klik op Aanmelden.

   Afbeelding

  6. Voor de betaalde toepassing klikt u op OK nadat u de algemene voorwaarden van de toepassing hebt bevestigd.
   Als u een gratis toepassing hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap (stap 2).

   Afbeelding

   

  Stap 2: Installeer de tool voor het downloaden van toepassingen op de computer

  1. Als u de toepassing voor het eerst downloadt, moet u de tool voor het downloaden van toepassingen installeren.
   Volg hiervoor de richtlijnen op het scherm.
   OPMERKING: U hoeft dit proces slechts eenmaal te doorlopen.

   Afbeelding

  2. De installatie is gereed wanneer het volgende scherm wordt weergegeven. Druk op de knop Reload and continue (Opnieuw laden en doorgaan).

   Afbeelding


  Stap 3: Installeer de toepassing op de camera

  1. Sluit uw camera aan op de computer en controleer de verbinding.

   1. Zet de camera aan.
   2. Sluit de camera via de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.

    OPMERKING:

    • Als het volgende scherm op de camera wordt weergegeven, drukt u op de knop OK om het scherm te sluiten en gaat u verder met de volgende stap.
     Afbeelding

    • Gebruik de USB-kabel die bij uw camera is geleverd. De juiste werking kan niet worden gegarandeerd als u een USB-kabel gebruikt die door een andere fabrikant is vervaardigd, omdat de verbinding mogelijk niet kan worden geverifieerd.
    • Sluit de camera en de computer rechtstreeks op elkaar aan via de USB-aansluiting en niet via een USB-hub. Wanneer u een USB-hub gebruikt om de camera aan te sluiten op een computer, kan de computer de camera mogelijk niet herkennen. 

   3. Als Mass Storage (Massa-opslag) of MTP op de monitor van de camera wordt weergegeven, is de verbinding gemaakt. De camera wordt door de computer herkend.

    Afbeelding

    OPMERKING:  Zolang Connecting... (Verbinden...) wordt weergegeven, wordt de verbinding voorbereid en wordt de camera nog niet door de computer herkend. Wacht tot de verbinding is gemaakt.
   4. Klik op Verify Connection (Verbinding verifiëren).

    OPMERKING:
    • Als u de verbinding niet kunt controleren, verifieer dan of de USB-verbinding van de camera is ingesteld op Auto (Automatisch), Mass Storage (Massaopslag) of MTP.

     Verifiëren
    Selecteer MENU - afbeeldingSetup (Instellingen) - USB Connection (USB-verbinding).
    Als Mass Storage (Massa-opslag) of MTP wordt weergegeven op het scherm, is de camera op de juiste wijze aangesloten.
    • Welke toepassingen beschikbaar zijn, varieert al naargelang de camera die u gebruikt.
     Als The connected camera does not comply with this application (De aangesloten camera komt niet overeen met deze toepassing) wordt weergegeven, kunt u de toepassing niet downloaden omdat de aangesloten camera niet compatibel is met de toepassing.
    • Voor sommige toepassingen kan een update van de firmware van de camera nodig zijn.
     Als To use this application, camera firmware update is necessary (Om deze toepassing te gebruiken, moet de firmware van de camera worden bijgewerkt) wordt weergegeven, klikt u op To the firmware update page (Naar de firmware-updatepagina) en voert u de update uit.
    • Als u Mac OS X v.10.10 gebruikt om de camera bij te werken, moet u, afhankelijk van uw camera, misschien eerst Driver Loader uitvoeren voordat u de software kunt bijwerken.
  2. Wanneer u ervoor hebt gekozen om de betaalde toepassing te downloaden, gaat u verder met de aankoop.
   Wanneer u ervoor hebt gekozen om de gratis toepassing te downloaden, wordt het downloaden gestart. Ga verder naar stap 3-3.

   1. Controleer het aankoopbedrag en klik op I Agree (Ik ga akkoord). Confirm Purchase (Aankoop bevestigen).
    Betaling vindt plaats via de 'Wallet' (Portemonnee) die is gekoppeld aan uw Sony Entertainment Network-account.

    Afbeelding

   2. Wanneer de betaling is voltooid, wordt een scherm getoond dat aangeeft dat de betaling is afgerond. Om verder te gaan en de toepassing op de camera te installeren, klikt u op Next (Volgende).

  3. Het downloaden begint.

  4. Wanneer het downloaden is voltooid, begint de installatie.

  5. Wanneer de installatie is voltooid en een bericht wordt getoond, klikt u op OK om af te sluiten.

  6. Verbreek de verbinding tussen de computer en de camera en controleer of de installatie is voltooid.

   Controleren
   • Voor de NEX-5T, NEX-5R of NEX-6
    Controleer of de geselecteerde toepassing is toegevoegd onder MENUApplication (Toepassing) op de camera. Als de toepassing is toegevoegd, is de installatie voltooid.
   • Voor modellen anders dan de modellen hierboven
    Controleer of de geselecteerde toepassing is toegevoegd onder MENUafbeeldingApplication (Toepassing) → Application List (Toepassingenlijst) op de camera. Als de toepassing is toegevoegd, is de installatie voltooid.

  OPMERKING:

  • Voor meer informatie over het gebruik van toepassingen gaat u naar de website van PlayMemories Camera Apps. Klik vervolgens op een toepassing om de pagina met uitgebreide informatie over die toepassing te openen. U kunt informatie bekijken over het gebruik van de toepassing, de handleiding en veelgestelde vragen (FAQ's).
  • De pagina's met uitgebreide informatie van sommige toepassingen bevatten mogelijk niet alle bovenstaande inhoud.