Artikel-ID : 00110699 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018Afdrukken

Hoe kan ik de resterende ruimte op opnamemedia controleren?

De resterende ruimte op opnamemedia controleren.

    Selecteer MENU Afbeelding Setup (Instellingen) Afbeelding Media Settings (Media-instellingen) Afbeelding Media Info (Media-info). Informatie en de resterende opnametijd per opnamemodus van het medium worden weergegeven.

    OPMERKINGEN:

    • U kunt Media Info (Media-informatie) niet controleren in de fotomodus.
    • Omdat er een gebied is met beelddatabasebestanden, is de gebruikte ruimte nooit gelijk aan 0 MB, zelfs als u Format (Formatteren) uitvoert.
    • Bij de berekening van de resterende ruimte wordt 1 MB gedefinieerd als 1.048.576 bytes. De weergegeven resterende tijd kan enigszins minder zijn dan de daadwerkelijke resterende tijd, omdat het getal bij de berekening naar beneden wordt afgerond.