Artikel-ID : 00122884 / Laatst gewijzigd : 18-05-2017

Kan de touchpad-afstandsbediening (die bij sommige Sony Android-tv's wordt geleverd) ook voor andere tv's worden gebruikt?

    Nee, de touchpad-afstandsbediening kan alleen worden gebruikt voor een Sony Android-tv.