Artikel-ID : 00111020 / Laatst gewijzigd : 10-05-2017

Kennisgeving over de batterij en levensduur van de batterij

Over de levensduur van de batterij.

  Levensduur van de batterij en aantal foto's dat u kunt maken

  De informatie in de handleiding over de levensduur van de batterij en het aantal foto's dat u kunt maken/weergeven is een benadering die onder bepaalde omstandigheden is gemeten.

  Afhankelijk van de omstandigheden waarin u de camera gebruikt, kan de batterij snel leeg raken, vooral in de volgende situaties:

  • Wanneer u de zoom vaak gebruikt
  • Wanneer u de flitser vaak gebruikt
  • Wanneer u het lcd-scherm op maximale helderheid instelt
  • Wanneer u een lange video opneemt
  • Wanneer u de camera bij koude temperaturen gebruikt

  De batterijen opladen

  • We raden aan de batterij op te laden in een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C. In temperaturen buiten dit bereik is het mogelijk dat de batterij niet effectief wordt opgeladen.
  • Controleer of het CHARGE-lampje van de batterijlader brandt terwijl u de batterij oplaadt.
  • Plaats de batterij in de juiste richting in de batterijlader.
  • Het is mogelijk dat de batterij niet effectief wordt opgeladen als de batterijaansluitpunten vuil zijn. Veeg in dat geval met een zachte doek of een wattenstaafje stof of vuil van de aansluitpunten.
  • Ook als u het apparaat niet gebruikt, zal de batterij ontladen. Laad de batterij de dag voordat u de camera gebruikt of net ervoor op.

    

  Problemen met de batterijlader oplossen

  • Het CHARGE-lampje kan op twee manieren knipperen.
   • Langzaam: het gaat elke 1,5 seconde aan en uit.
   • Snel: het gaat elke 0,15 seconde aan en uit.
  • Wat u moet doen, hangt af van de manier waarop het CHARGE-lampje knippert.


   Als het CHARGE-lampje langzaam blijft knipperen
   Het opladen wordt onderbroken. Het apparaat staat in de stand-bystand.
   Als de kamertemperatuur buiten het geschikte temperatuurbereik ligt, stopt het opladen automatisch.
   Zodra de kamertemperatuur weer binnen het geschikte bereik ligt, gaat het CHARGE-lampje branden en begint het opladen opnieuw.
   We raden aan de batterijen op te laden tussen 10°C en 30°C.


   Als het CHARGE-lampje snel blijft knipperen
   Controleer aan de hand van het volgende overzicht.

   Verwijder de batterij die wordt opgeladen en plaats deze vervolgens stevig terug.
   1
   Het CHARGE-lampje knippert opnieuw:
   Plaats een andere batterij.
   Het CHARGE-lampje brandt en knippert niet meer:
   Als het CHARGE-lampje dooft omdat de oplaadtijd is verstreken, is er geen probleem.
   2
   Het CHARGE-lampje knippert opnieuw:
   Er is een probleem met het toestel.
   Het CHARGE-lampje brandt en knippert niet meer:
   Als het CHARGE-lampje dooft omdat de oplaadtijd is verstreken, is er een probleem met de oorspronkelijk geïnstalleerde batterij.
   3
   Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer over het product met een probleem.

  De batterij effectief gebruiken

  • De prestaties van batterijen nemen af in een omgeving met een lage temperatuur, zodat de gebruiksduur van batterijen korter wordt. Om een langere gebruiksduur te verzekeren, wordt aanbevolen dat u de batterij in een zak dichtbij uw lichaam plaatst om de batterij warm te houden. Plaats de batterij vervolgens onmiddellijk voor de opname in de camera.
  • De batterij zal snel leeg raken als u veel gebruikmaakt van de flitser of de zoom.
  • We raden aan om voldoende reservebatterijen voor twee- of driemaal de verwachte opnameduur mee te nemen en proefopnamen te maken voordat u de echte opnamen maakt.
  • Stel de batterij niet bloot aan water. De batterij is niet waterdicht.
  • Laat de batterij niet achter op zeer warme plaatsen, zoals in een auto of in de volle zon.
  • Zorg ervoor dat u de camera uitschakelt wanneer u geen opnamen maakt of bekijkt.

  De batterij bewaren

  • Ontlaad de batterij volledig voordat u deze bewaart. Bewaar de batterij op een koele, droge plaats. Om de batterij tijdens opslag in goede staat te houden, moet u de batterij minstens eenmaal per jaar volledig opladen en in de camera volledig ontladen.
  • Om de batterij volledig te ontladen, zet u de camera in de weergavemodus voor diavoorstelling totdat de camera wordt uitgeschakeld.
  • Om de contacten schoon te houden, kortsluiting te voorkomen, enzovoort, dient u de batterij in een plastic zak te bewaren. Dit voorkomt dat de batterij tijdens het vervoer of de opslag in contact komt met metaal.

  Levensduur van de batterij 

  • De levensduur van de batterij is beperkt. De capaciteit van de batterij neemt af met de tijd en door herhaald gebruik. Als de gebruiksduur opvallend korter wordt, is het waarschijnlijk tijd om de batterij door een nieuwe te vervangen.
  • De levensduur van batterijen hangt af van de manier waarop ze worden opgeslagen en gebruikt, en van de omgeving waarin ze worden gebruikt.

  Namaakbatterijen

  Sony heeft vastgesteld dat er batterijen op de markt zijn die er bijna identiek uitzien aan echte Sony-batterijen maar die namaak zijn. Dergelijke batterijen kunnen de veiligheid in het gedrang brengen. Ze kunnen bijvoorbeeld oververhit geraken, in brand vliegen of uiteenvallen.

  Sommige van deze batterijen voldoen mogelijk niet aan de kwaliteitsnormen, specificaties en vereisten van Sony inzake langdurig, intensief gebruik van oplaadbare batterijen. Ze kunnen defecten veroorzaken of ongevallen met lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen.

  Voor uw eigen veiligheid willen we u eraan herinneren alleen oplaadbare batterijen van Sony te gebruiken voor camcorders en digitale fotocamera's van Sony. Sony wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade of defecten die worden veroorzaakt door batterijen van derden.

  CIPA: Kennisgeving betreffende namaakbatterijen