Artikel-ID : 00124088 / Laatst gewijzigd : 21-04-2022

Er is sprake van trillende, flikkerende of knipperende beeldruis wanneer ik video's met donkere scènes bekijk

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Het probleem dat u ondervindt wordt beeldruis genoemd. Dit type ruis kan zich voordoen wanneer een camera met instellingen voor hoge resolutie een scène opneemt bij nacht of in het donker. Om uw kijkervaring te verbeteren, past u de volgende instellingen aan op uw Android TV™ of Google TV™:

  1. Open het scherm Instellingen volgens de opties op de afstandsbediening van uw tv:
   • Druk op de knop tandwielpictogram voor Snelle instellingen en selecteer vervolgens tandwielpictogram voor Instellingen.
   • Druk op de knop HOME (Start) en kies vervolgens tandwielpictogram voor Instellingen.
  2. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menunavigatie op uw tv:
   • Kies Display & Sound →(Weergave en geluid) Picture →(Beeld) Clarity (Scherpte).
   • Kies Display & Sound →(Weergave en geluid) Picture→ (Beeld) Advanced settings →(Geavanceerde instellingen) Clarity (Scherpte).
   • Kies Display →(Weergave) Picture →(Beeld) Advanced settings →(Geavanceerde instellingen) Clarity (Scherpte).
  3. Voer de volgende aanpassingen uit:
   • Verlaag Sharpness (Beeldscherpte) naar 50.
   • Wijzig Reality Creation (Realiteits Creation) van Auto (Automatisch) naar Manual (Handmatig), en verlaag vervolgens de waarde voor Resolution (Resolutie).
   • Wijzig Random noise reduction (Willekeurige ruisonderdrukking) van Auto (Automatisch) naar High (Hoog).

    Bij sommige videobronnen kan er nog steeds ruis optreden, zelfs nadat de instelling voor Willekeurige ruisonderdrukking is gewijzigd van Automatisch naar Hoog. In dat geval stelt u de Random Noise Reduction (Willekeurige ruisonderdrukking) in op Off (Uit).

   • Wijzig Digital noise reduction (Digitale ruisonderdrukking) van Auto (Automatisch) naar High (Hoog).