Artikel-ID : 00118751 / Laatst gewijzigd : 13-11-2017

Kan ik oudere speelgegevens wissen uit de Smart Tennis Sensor-app?

    Ja. Het is mogelijk om oudere speelgegevens te wissen uit de Smart Tennis Sensor-app.

    De speelgegevens worden per datum opgeslagen en door de onderstaande stappen te volgen, kunt u speelgegevens voor een specifieke dag wissen.

    1. Druk op de tegel met de datum waarvan u speelgegevens wilt verwijderen en houd de tegel ingedrukt.
    2. Druk op Delete (Verwijderen).