Artikel-ID : 00231407 / Laatst gewijzigd : 01-06-2020

Het start- of stop-geluid is niet hoorbaar tijdens het opnemen van films.

    Bevestig dat Audio signals (Geluidssignalen) is ingesteld op On (Aan).

    Wanneer de camera is aangesloten op een HDMI-apparaat, wordt er geen start-/stop-geluid geproduceerd tijdens het opnemen van film als HDMI Audio Out is ingesteld op On (Aan).
    Als u HDMI Audio Out instelt op Off (Uit), kun u het start-/stop-geluid tijdens het opnemen van film horen, maar het geluid wordt niet uitgevoerd naar het aangesloten HDMI-apparaat.

    OPMERKING: Afhankelijk van het model zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar