Artikel-ID : 00124978 / Laatst gewijzigd : 26-04-2021

Willekeurig afspelen of herhalen gebruiken in de app Muziek.

  Voer de onderstaande stappen uit.

  1. Als het scherm van de app Muziek is geopend, drukt u op de afstandsbediening op de knop LINKS totdat het menu wordt getoond in de linker rand.
  2. Selecteer Player (Speler).

   Image
  3. Selecteer het icoontje voor willekeurig afspelen of het icoontje voor herhalen.
    
   Image