Artikel-ID : 00129574 / Laatst gewijzigd : 18-09-2015Afdrukken

Wanneer ik probeer een album te integreren, treedt er een fout op en kan het album niet geïntegreerd worden.

    Please confirm the following.

    • If the album that you want to integrate is broken up between multiple folders, then it cannot be integrated. Save the album that you want to register in a single folder.
    • If a file that belongs to the same album as the one you want to integrate is saved to an external HDD, the album cannot be integrated if the external HDD is not connected. Make sure that the external HDD is connected, and then integrate the album.
    • The maximum number of albums that can be integrated is 99, with up to 999 tracks total. If this number is exceeded, the album cannot be integrated.