Artikel-ID : 00144356 / Laatst gewijzigd : 09-07-2020

De tv kan geen verbinding met het netwerk maken, zelfs niet als de netwerkinstellingen goed zijn ingesteld

  Als de Android TV geen verbinding met het netwerk kan maken, zelfs als de netwerkinstellingen goed zijn ingesteld, volgt u de stappen hieronder.

  Als u verbinding maakt via bekabelde LAN

  1. Wijzig de instelling Ingebouwde Wi-Fi naar Uit.
   1. Druk op de knop HOME van de meegeleverde infraroodafstandsbediening.
   2. Selecteer Settings (Instellingen) in de categorie Settings (Instellingen).
   3. Selecteer in de categorie Netwerk & Toebehoren de optie Netwerk.
   4. Selecteer Geavanceerde instellingen.
   5. Selecteer Built-in Wi-Fi (Ingebouwde Wi-Fi).
   6. Selecteer Uit.
  2. Probeer opnieuw verbinding met het netwerk te maken.

  Als u verbinding maakt via Wi-Fi

  1. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
  2. Sluit het netsnoer weer aan.
  3. Probeer opnieuw verbinding met het netwerk te maken.