Artikel-ID : 00144270 / Laatst gewijzigd : 09-11-2017Afdrukken

HDD-opname stoppen

  Gebruik een van de volgende methoden om de opname te stoppen.

  Met behulp van de infraroodafstandsbediening:

  1. Schakel over naar de uitzending die op dit moment wordt opgenomen.
  2. Druk op de afstandsbediening op de toets STOP.

  Met behulp van de touchpad-afstandsbediening:

  1. Schakel over naar de uitzending die op dit moment wordt opgenomen.
  2. Druk op de afstandsbediening op de knop Actie Menu.
  3. Selecteer REC. stop.

  Vanuit het menu Start:

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Programmagids in de categorie Apps.
  3. Selecteer Timer-lijst.
  4. Selecteer de uitzending die op dit moment wordt opgenomen.
  5. Selecteer REC. stop.