Artikel-ID : 00137426 / Laatst gewijzigd : 25-11-2016

De Picture Mode-instelling (beeldmodus) kan niet worden gewijzigd wanneer HDR-inhoud wordt afgespeeld via IPTV, USB of HDMI

  Voor IPTV

  De instellingen voor Picture Mode (beeldmodus) en beeldkwaliteit kunnen niet worden gewijzigd,
  wanneer HDR-inhoud wordt bekeken via IPTV.

  Voor USB of HDMI

  De Picture Mode-instelling (beeldmodus) kan niet worden gewijzigd wanneer HDR-inhoud wordt afgespeeld via USB of HDMI. Om de beeldkwaliteit aan te passen, wijzigt u de instellingen Brightness (Helderheid), Colour (Kleur) of Advanced settings (Geavanceerde instellingen).

  NOTE:

  • 4K HDR-modellen (2015) : alleen X85C, S85C, X91C, X90C, X93C en X94C
  • 4K HDR-modellen (2016) : alleen XD70, XD75, SD80, XD80, XD83, XD85, SD85, XD93/XD94 en ZD9