Artikel-ID : 00149886 / Laatst gewijzigd : 08-08-2016

Voorzorgsmaatregelen bij het neerzetten van de CAS-1

    Controleer het volgende:

    • Plaats dit product niet horizontaal. De werking wordt alleen gegarandeerd wanneer het product in verticale richting wordt geplaatst
    • Er worden luidsprekerstanders bijgeleverd die voorkomen dat de luidsprekers kunnen omvallen. Plaats dit product voor gebruik bovenop de luidsprekerstanders.
    • Plaats niets bovenop de behuizing wat storingen kan veroorzaken.

    OPMERKING: Raadpleeg ook de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing.