Artikel-ID : 00157205 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

De speler gaat vanzelf aan.

    De speler gaat vanzelf aan als Bluetooth Standby wordt ingesteld op ON (AAN), zet dus de schakelaar Bluetooth Standby op OFF (OFF)