Artikel-ID : 00157213 / Laatst gewijzigd : 19-01-2017

Toevoegen aan Mijn Apps wordt niet weergegeven. Ik kan dus geen apps toevoegen aan Mijn Apps.

  Wanneer ik druk op de Optie-knop op het scherm Alle Apps wordt Toevoegen aan Mijn Apps niet weergegeven.

  Hiervoor kunnen twee oorzaken zijn.

  • De app staat al in het gedeelte Mijn Apps van het Startscherm.
  • Het gedeelte Mijn Apps op het Startscherm is vol.

   OPMERKING: Het aantal items dat kan worden geregistreerd in het gedeelte Mijn Apps is als volgt.
   • Standalone-modus: 5
   • Netwerkmodus: 10