Artikel-ID : 00150280 / Laatst gewijzigd : 08-08-2016

Opgenomen inhoud beveiligen/beveiliging van opgenomen inhoud opheffen

  Doorloop de onderstaande stappen:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Recorded Title List (Lijst met opgenomen titels) in de categorie Apps.
  3. Selecteer de inhoud die u wilt beveiligen/waarvan u de beveiliging wilt opheffen en druk op de afstandsbediening op de knop ACTION MENU.
  4. Selecteer Protect (Beveiligen) in de categorie Recorded Title List (Lijst met opgenomen titels).
  5. Vink de programma's aan die u wilt beveiligen of verwijder het vinkje om de beveiliging op te heffen.
  6. Selecteer Set (Instellen).