Artikel-ID : 00159296 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022

Het apparaat dat op de luidspreker is aangesloten kiest automatisch een telefoonnummer

    Als u per ongeluk op Beltoets (de beltoets van de luidspreker) drukt, wordt de functie nummer kiezen met spraak op de mobiele telefoon geactiveerd. De microfoon kan dan, afhankelijk van het model, wellicht stemmen registeren en verkeerd interpreteren, waardoor er onbedoeld wordt gebeld.

    Schakel de functie nummer kiezen met spraak op het mobiele apparaat uit als dit regelmatig gebeurt.