Artikel-ID : 00147163 / Laatst gewijzigd : 26-10-2021

Waarom wordt alleen de linkerhelft van het histogram weergegeven bij opnamen met S-Log2 of S-Log3?

  Wanneer u met S-Log opnamen maakt van onderwerpen met een klein verschil in luminantie, wordt het histogram weergegeven alsof het is gecomprimeerd en wordt de rechterkant van het histogram zelden weergegeven.

  S-Log2 en S-Log3 zijn gammacurven die zijn geoptimaliseerd waarbij is aangenomen dat gradatie na de productie wordt uitgevoerd. Gebruik S-Log2 of S-Log3 voor opnamen met een groot dynamisch bereik. Wanneer u opnamen maakt met S-Log2 of S-Log3, wordt de belichting anders dan gebruikelijk geregeld om dit grote dynamische bereik te behalen.

  Daarom worden onderwerpen met een normaal verschil in luminantie meestal opgenomen als een gecomprimeerd signaal dat ongeveer het formaat van de linkerhelft van het histogram heeft (wanneer onderwerpen met een groot verschil in luminantie worden opgenomen of wanneer opnamen worden gemaakt met verschillende belichtingsinstellingen, kan het histogram ook op de rechterhelft verschijnen).

  Bij opnamen met S-Log3 wordt er geen luminantie langs de rechterkant van het histogram gedistribueerd, omdat de maximale luminantie voor S-Log3 in video-uitvoer 94% is.

  Histogram bij opname met S-Log3 Histogram bij opname van hetzelfde onderwerp zonder S-Log
  Histogram Histogram