Artikel-ID : 00149500 / Laatst gewijzigd : 02-06-2016

Het geluid slaat over tijdens het beluisteren van muziek via een LDAC-compatibele hoofdtelefoon.

  Afhankelijk van de netwerkomgeving kan het geluid overslaan wanneer op uw smartphone of Wi-Fi®-apparaat communicatiegegevens worden verzonden rondom de hoofdtelefoon. Bij LDAC worden immers veel gegevens overgedragen. Wijzig de instellingen voor de afspeelkwaliteit op het apparaat dat met de hoofdtelefoon is verbonden, zoals een smartphone of Walkman. Wijzig daarbij Prioritize Sound Quality (Geluidskwaliteit heeft prioriteit) in Prioritize Connection (Verbinding heeft prioriteit).

  OPMERKING: De stappen voor het wijzigen van de instellingen voor de afspeelkwaliteit zijn afhankelijk van het apparaat dat met de hoofdtelefoon wordt verbonden. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het apparaat. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe u de instellingen voor de afspeelkwaliteit wijzigt op een WALKMAN-speler uit de NW-A20 serie.

  1. Selecteer in het menu Home de optie Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Bluetooth Settings (Bluetooth-instellingen).
  3. Selecteer Wireless Playback Quality (Kwaliteit draadloos afspelen).
  4. Selecteer Select (Selecteren).
  5. Wanneer de volgende items worden weergegeven, selecteert u LDAC (Prioritize Connection) (LDAC (Verbinding heeft prioriteit)).

  OPMERKING: Andere geschikte opties om de verbinding te verbeteren zijn aptX / SBC (Prioritize Connection) (Verbinding heeft prioriteit).